etableringsprocessen, vår arbetsmodell

Vi arbetar inte efter någon fast modell. För oss är det viktigt att skapa arbetssätt som fungerar tillsammans med våra uppdragsgivare, något som varierar från fall till fall och som ofta förändras över tiden.
Dock kan vi baserat på erfarenhet identifiera en process som beskriver de steg som naturliga får en etablering av exempelvis en butik eller ett kontor. Det är i dessa steg (ett eller flera) som vi erbjuder våra tjänster: