nilsson & partners

Nilsson & Partners är ett litet familjeföretag med ett stort nätverk. Det är det stora nätverket som är det viktiga i vårt erbjudande till dig som kund.
Nätverket består av erfarna människor från en rad områden, som projektledning, fastighet, arkitektur & design samt affärsutveckling.
Vi erbjuder främst tjänster inom om- eller nyetableringar av butiker och kontor där hyresgästen är vår beställare.

Vi hjälper hyresgästen hela vägen från det denne börjar fundera på en nyetablering eller flytt, hela vägen fram till nyckelfärdig butik eller färdigt kontor.

Nätverket ger oss möjlighet att erbjuda en unik kompetens genom att få varje enskilt uppdrag handplocka de resurser som bäst och effektivast läser uppgiften, samt kompetenser som på bästa sätt kompletterar kundens befintliga kompetens eller tidigare upparbetade kontakter.