projektledning

Vi har mångårig erfarenhet inom området projektledning. Främst inom fastighetsrelaterade projekt men även inom verksamhets- och affärsutveckling på såväl strategisk som middle management nivån.

Under projekttiden leder vi vår uppdragsgivares egen projektgrupp där vi tillsammans väljer och ansvarar för de konsulter, entreprenörer och leverantörer som behövs i projektet. Utifrån vårt stora nätverk och mångåriga erfarenhet väljer vi människor och kompetenser som har samarbetat i projekt tidigare och således fungerar tillsammans.

Relationer, sunt förnuft och kommunikation är nyckelord när vi bygger projektets struktur. Det viktigaste för oss är att hela tiden se efter uppdragsgivarens intressen när det gäller ekonomi, kvalité, tid och miljö. Vi har även en gedigen kompetens vid upphandling och styrning av projekt mot offentliga organisationer.